MineCraft 3.2.0.3

MineCraft 3.2.0.3

Mojang – 56,6MB – Shareware – Android Windows
ra khỏi 14 phiếu
4 Stars User Rating
Minecraft là một trò chơi về phá vỡ và cách đặt các khối. Ban đầu, người xây dựng các cấu trúc để bảo vệ chống lại quái vật ăn đêm, nhưng như các trò chơi lớn người chơi làm việc với nhau để tạo ra những điều tuyệt vời, trí tưởng tượng.

Tổng quan

MineCraft là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Mojang.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 9.048 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MineCraft là 3.2.0.3, phát hành vào ngày 12/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012.

MineCraft đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 56,6MB.

Người sử dụng của MineCraft đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho MineCraft!

Cài đặt

người sử dụng 9.048 UpdateStar có MineCraft cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Mojang
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại